Embed

Kadından Topluma Eğitim Grubu'nun Çalışmaları hakkında

Eğitimci Necla Koytak öncülüğündeki "KADINDAN TOPLUMA EĞİTİM GRUBU" , insan merkezli toplumsal gelişmenin kilit unsurlarından birinin kadınlar olduğu, kadınların ve onların aracılığıyla toplumun çok yönlü gelişmesine verilecek en anlamlı ve en etkili desteğin ise eğitim olduğu düşüncesinden hareketle 22 yıldan beri kadınlara,geniş kapsamlı bir seminer progamı çerçevesinde eğitim desteği veriyor. 

Proje kapsamında Son olarak İstanbul'un Fatih ilçesinde 1 yıl boyunca kadınlara yönelik eğitim seminerleri yapılacak.

Projenin detayları şöyle;


SEVGİ  ve  ERDEME  DAYALI  BİR  DÜNYA  İÇİN “HER  ANNE  BİR  OKUL” S E M İ N E R L E Rİ

Seminerlerin Yapılacağı Tarih Aralığı :  4 Ocak- 27 Aralık  2011 (Haziran,Temmuz,Ağustos
                                                                         ayları hariç) 
Seminerlerin Periyodu :  Haftada  bir, Salı günleri
Seminer  Saati :  Saat: 14.00         Bir Seminer Süresi :  2 Saat
Toplam Seminer Sayısı :  38
Toplam Seminer Süresi :  38 x 2 = 76  Saat
Hedef  Kitle :   Genel katılımcı, özellikle genç kız  ve  kadınlar.

Seminerler Fatih Belediyesinin ücretsiz eğitim hizmetidir.

Yer : Zübeyde Hanım Kültür Merkezi - Oğuzhan Cad. No:19  Kat:6  Fındıkzade-FATİH
          Tel:             0212 533 15 55      

Programın Temel Çıkış Noktası : 
Dünyamız güvenli  ve insanca yaşanılır olmaktan hızla uzaklaşıyor. İnsanca ve barış 
içinde yaşamanın  en temel unsurları  olan  SEVGİYE  ve ERDEME  dayalı bir gelecek
inşası için bu yönde köklü bir değişime ihtiyaç var.  Sevgi ve erdem de, pek çok davranış özelliği gibi büyük ölçüde çocukluk döneminde benliğe maledilir. Nitekim,‘Toplumsal Değişim’ alanının günümüzdeki uzmanlarınca önemle vurgulanan  gerçek şu ki:  “İnsan gelişimi ile toplumsal gelişim arasında dinamik bir bağ vardır. Elbirliğiyle gerçekleştirilecek köklü ve kalıcı sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel  bir değişim için en elverişli başlangıç noktası, erken çocukluk eğitimidir.”   
Erken çocukluk  dönemindeki gelişimi yönlendiren birincil özne ise ANNEDİR.
Bu yüzden diyoruz ki, çok yönlü toplumsal gelişim için EĞİTİMLİ KADIN  ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRİ! 

Programın Amacı :
“Kişi kendinde olmayanı veremez”düsturu gereğince toplumsal değişim ve gelişim için, 
 hem toplumun yarı nüfusunu oluşturan hem de toplumun tümünü yetiştiren kadınlara,
çok yönlü toplumsal rol ve konumuna bilinçlenme, kendi potansiyellerinin farkına varma ve açığa çıkarma; özgüven, sosyal duyarlılık, iletişim ve eğitici yeteneklerini geliştirme, yaşadığı dünyayı doğru anlama ve ona katkıda bulunan bir özne olma kapsamındaki motivasyon, etkililik ve entellektüel kapasitelerini arttırmaya ve aileyi güçlendirmeye yönelik eğitim desteği vermek.   
Bu suretle, toplumsal değişim ve gelişimin temel dinamiği olarak eğitimli kadının değiştirici, dönüştürücü  gücünü harekete geçirmek.


       “HER  ANNE  BİR  OKUL”   SEMİNERLERİNİN  BİR YILLIK  PROGRAMI

         
     
4 ocak  Salı  14.00           Sevgi ve Erdem Toplumu  için

                                  “Her  Anne  Bir  Okul”    …………………………. Necla Koytak (Eğitimci)
11 Ocak  Salı   14.00     Kadın Psikolojisi   ve 
                                  Kadın Kimliğinin Yeniden Tanımlanması …….Necla Koytak
18 Ocak  Salı  14.00     Daha yaşanılır Bir Dünya İçin 
                                  Değişimi Kendinden Başlat !………………………..Necla Koytak  
25 Ocak  Salı   14.00    İnsan  Nasıl  İnsan  Olur ? ……………Seyhan Büykcoşkun(Eğitimci) 


1 Şubat Salı  14.00    Çocuğumuzu Tanıyalım (0-6 yaş dönemi)…………..Necla Koytak
8 Şubat Salı 14.00     Çocuğumuzu Tanıyalım (6-12 yaş dönemi)………..Necla Koytak
15 Şubat  Salı  14.00   Çocukta Benlik ve Kişilik Gelişimi - I…………Seyhan Büyükcoşkun 
 22 Şubat  Salı  14.00   Çocukta Benlik ve Kişilik Gelişimi-II ………Seyhan Büyükcoşkun

1 Mart  Salı  14.00   Ergen Psikolojisi ve Kimlik Bunalımı…………..Necla Koytak
8 Mart  Salı   14.00    Gelenekten Moderne Kadın Kimliği ………Nazife Şişman(Sosyolog-Yazar)   
15 Mart  Salı    14.00  Bilinçli Tüketici Davranışı ve Tüketici Hakları……..Av. Bülent Deniz   
22 Mart  Salı   14.00   Yaşlılarımız Hayatımızın Neresinde……………………Hasibe Turan
29 Mart Salı    14.00   Çocuklarda Karakter Oluşumu ve Ahlaki Gelişim-l……..S.Büyükcoşkun5 Nisan Salı   14.00   Çocuklarda Karakter Oluşumu ve Ahlaki Gelişim-ll…….. S.Büyükcoşkun   
 15 Nisan  Salı  14.00  Gelişimde Anababa Tutumlarının Rolü……..Fahrünnisa  Erdem (Eğitimci)   
19 Nisan  Salı   14.00    Ailede Etkili İletişim…………………………………  Fahrünnisa  Erdem
26 Nisan  Salı   14.00   Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları……..Prof.Dr.Mücahit Öztürk  

 3 Mayıs  Salı   14.00     TV,  İnternet  ve  Çocuklarımız…………………Seyhan Büyükcoşkun
 10 Mayıs  Salı 14.00      Mutluluk ve Hayat Başarısının Temeli:
                                     “Duygusal  Zeka” …………………………………………Necla koytak
17 Mayıs Salı  14.00       Sağlıklı ve Mutlu Ailenin
                                    Temel Özellikleri  ………………………………Esin Tüccar (Sos.Hiz.Uzm.)
24 Mayıs  Salı  14.00    İnsan İlişkileri  …………………………………………..Nuray Yıldız(Eğitimci)
31 Mayıs Salı 14.00    Ailede Sorun Alanları 
                               ve Çatışma Çözme Yöntemleri………………Yasemin Salihoğlu (Psikolog)

          (HAZİRAN, TEMMUZ  VE AĞUSTOS  AYLARINDA PROGRAM  YAPILMIYACAK)

6 Eylül Salı 14.00     Ruh Hallerimiz (Ruh Sağlığı Bilgisi)……………..Necla Koytak
13 Eylül Salı  14.00  Ruh Hallerimiz (Ruh Sağlığı Bilgisi)……………..Necla Koytak  
20 Eylül Salı  14.00   İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı…………………Prof Dr. Nevzat Tarhan 
27 Eylül Salı   14.00   İnanç Dünyamız ve Ruh Sağlığı…………….Dr. Fatma Şengül   ??????????

4Ekim Salı     14.00         Modern Dünyanın Fikri Temelleri ………..   Abdurrahman Aslan
11 Ekim Salı    14.00      Küreselleşmenin  Ekonomik Boyutu………..Doç.Dr.Sadık Ünay
18 Ekim Salı  14.00       Küreselleşmenin  Kültürel  Boyutu………..Yrd.Doç.Dr.Fahrettin Altun
26 Ekim Salı  14.00       Küreselleşmenin  Ruh Halleri  …………………Prof.Dr. Kemal Sayar


1 Kasım Salı 14.00       Küreselleşmenin Siyasal Boyutu…………….Prof.Dr. Ümit Cizre
15 Kasım Salı 14.00     Çevre Bilinci ve Tabiatın Korunması…………….Seyhan Büyükcoşkun
22 Kasım Salı  14.00    Medya Okur-yazarlığı ve
                                 Bilinçli Medya İzleyicisi Olmak …………………….N.Şeyma Saydam   
29 Kasım Salı  14.00    Sosyal Sorumluluk  ve
                                 Gönüllü Toplumsal Çalışmalarda Kadın…….Ayten Özyayla(Eğitimci)

6  Aralık Salı  14.00      Duygu Okulu Olarak Aile………………………….  Hacer Gündüz(Eğitimci)
 13 Aralık Salı 14.00      Hayatın İçinden ……………………………………………..Huriye Koçbay
20 Aralık  Salı  14.00    Hayatın İçinden…………………………………………..  Dr. Nilgün Ertugay 
 27 Aralık Salı 14.00    Kendini Tanıma Ve Duyguların Yönetimi………….Necla Koytak
   
 NOT : 
  
Yıl içinde uluslararası düzeyde kabul edilmiş   özel gün ve haftalara, konuyla ilgili seminerler konulmuştur.

Bu seminerlerle,   daha geniş katılımcı kitlesine ulaşmak  amaçlanmaktadır.

Özel Gün ve Haftalar :

Kadınlar günü:   8 Mart
Tüketiciyi Koruma Haftası:   15-21 Mart
Yaşlılar Haftası :   18-24 Mart
Aile Haftası :   15-21 Mayıs

Kaynak: http://www.kadinnews.com/index.php?content_view=15413&ctgr_id=61

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !