DÜNYADA AİLE ETKİNLİKLERİ

 

 • 1.Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi, 7-10 Kasım 2012 Belek/Antalya

http://www.atbkongre2012.hacettepe.edu.tr

 •  Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 6-8 Mart 2012, Eskişehir

  http://eskamsempozyum12.ogu.edu.tr/

 •  19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, 9-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye.  Harbiye Kültür Merkezi

http://ispcan2012.org/tr/invitation.asp

 •  İzmir Uluslararası Katılımlı Otizm Kongresi, 25-28 Kasım 2012, Altın Yunus Resort & Thermal Hotel – Çeşme

http://www.uluslararasiotizmkongresi.com/

 •  7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 17-19 EKİM 2012, Ankara Üniversitesi ATAUM Salonu Ankara.

http://cocukkulturu.org/

 •  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 14-16 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi- Kültür Merkezi, Ankara

http://www.ustuncocuk2012.org

 •  Türkiye-Kuzey Afrika Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi,  NATCHASS. Sosyal Dönüşümler ve Gençlik” 1-3 Kasım 2012, İstanbul.

 http://www.natchass.org/

 •  Orta Asya'da İslam Medeniyeti İkinci Uluslararası Sempozyumu,  11-14 Ekim 2012 Bişkek, Kırgızistan

http://tr.ircica.org/bildiri-cagrisi-orta-asyada-islam-medeniyeti-ikinci-uluslararasi-sempozyumu/irc840.aspx

 •  III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 12-15 Eylül 2012 ,Çukurova Üniversitesi, Adana.

http://egitim.cu.edu.tr/ooek/

 • Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu, 5-7 Eylül 2012, Manisa.

http://www.engelsizbilisim.org/?p=630

 •  11. Ulusal Geriatri Kongresi ve 9. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, 07 – 10 Kasım 2012, Kervansaray Otel,  Antalya.

http://www.ulusalgeriatri2012.org/

 •  I. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi  29-30 Eylül 2012 - Ankara Ünv. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

http://www.geriatrikhematoloji.org/?link=geriatrikongre

 •  5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry - 8th to 11th October 2012, Tehran, Iran

5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi - 8-11 Ekim 2012 Tahran-İran

http://congress.iacap.ir/index.php/cnfs/5th-1391

 •  The International Conference on Youth, Technology, and Health - 20th to 21st October 2012 Hong Kong, Hong Kong (S.A.R.) Gençlik,Teknoloji ve Sağlık Konferansı – 20-21 ekim 2012 – Hong Kong

http://icyth2012.hkbu.edu.hk/speakers.html

 •  4th Annual International Conference on Youth and Interfaith Dialogue --- 25th to 27th October 2012 -- Jos, Plateau State, Nigeria 4. Yıllık Uluslararası Gençlik ve Dinlerarası Dialog Konferansı – 25-27 Ekim Nijerya

http://interfaithconference.gnbo.com.ng/

 •  Possibilities of Early Childhood Intervention From Birth to the Age of Three -- 29th to 31st October 2012 Budapest, Hungary Doğumdan 3 Yaşa Kadar Erken Çocukluk Müdahale Olanakları 29-31 Ekim 2012,Budapeşte

http://www.eciconf-2012.hu/en/

 •   Children and Young People's Conference --- 22nd November 2012 to 0th December - LondonÇocuk ve Genç Konferansı 22 kasım – Aralık, Londra

http://govknow.com/event-detail.html?id=165

 •  Second Annual International Scientific Conference EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION -- 6th to 7th December 2012 -- Moscow İkinci Yıllık Uluslararası Bilim Konferansı Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi 6-7 Aralık, Moskova

http://en.forum-mpado.ru/

 •  CTC2012 - Child and Teen Consumption 5th International Conference - Food Consumption, Communication, Life Styles and Fashion --- 12th to 14th December 2012 Milan / CTC2012 – 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Tüketim Konferansı - Gıda Tüketimi, İletişim, Yaşam Biçimleri ve Moda + --- 12-14 Aralık Milan

http://www.ctc2012.org/

 •  New Family Forms following Family Dissolution: Consequences in/on Postmodern Society --12th to 14th September 2012 -- Leuven, Belgium

http://soc.kuleuven.be/web/files/11/81/CallforAbstractsfinal.pdf

 •  The 3rd Health & Wellbeing in Children, Youth and Adults with Developmental Disabilities --- 15th to 17th november 2012 --- Vancouver, British Columbia, Canada / Çocuklarda Sağlık ve Esenlik, Genç ve Yetişkinlerde Gelişim Yetersizliği 3. Konferansı

http://www.interprofessional.ubc.ca/HealthAndWellbeing/default.asp

 •   2nd International Youth Leadership Conference-Dubai,UAE Nov.24th-29th, 2012--- 24th to 29th November 2012 --- Dubai, United Arab Emirates

 • 2. Uluslararası Genç Liderlik Konferansı 24-29 Kasım 2012 --- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

http://www.iylcuae.org/

 

Kaynak: http://turkiyeaileplatformu.com/index.php/aile-etkinlikleri

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !